*** W niedzielę 03.10.2021 roku o godzinie 18:00 odbędzie się społeczność członków naszego stowarzyszenia.Obecność obowiązkowa *** Zapraszamy w sobotę 09 października 2021 roku na godz. 17:00 do Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Kleszczowie na grę towarzyską w kręgle. Następnie w tym samym miejscu (piętro wyżej) spotykamy się aby spróbować smacznej pizzy. *** Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” Zaprasza na XIV Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego 07.11.2021roku o godzinie 09:00, hala OSiR-u w Kłobucku ul. Sportowa 14 ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.