*** W niedzielę 16 czerwca 2019 roku w przysiółku Kacze Błoto gmina Poraj odbędzie się piknik rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie "Feniks" z Kamienicy Polskiej. Serdecznie zapraszamy *** W dniach 29-30.06.2019 roku organizowany jest biwak w Zawadach oraz spływ kajakowy. Chętni proszę zapisywać się na listę. Wyjazd 29.06.2019 r.o godz. 07:15 z parkingu na ul. Kochanowskiego (przy działkach za Biedronką) ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.