*** W niedzielę 25.11.2018 roku jedziemy na wycieczkę jednodniową do Uniejowa (uzdrowisko termalne). Wyjazd o godz. 06:30 - parking za "Merkurym" *** 02 grudnia (niedziela) 2018 roku o godz. 18:00 odbędzie się Społeczność klubowa. Obecność obowiązkowa *** Zapraszamy naszych milusińskich na Spotkanie Mikołajkowe 07.12.2018 r (wtorek)o godz. 18:00 w siedzibie naszego stowarzyszenia *** Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia na wigilijne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 15.12.2018 r. o godz. 19:00 ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.