*** W sobotę 17.03.2018 roku o godz. 19:00 zapraszamy nasze panie na małą uroczystość z okazji Dnia Kobiet *** W niedzielę 15.04.2018 roku o godz. 18:00 odbędzie się społeczność członków naszego stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa. *** Są już zapisy na XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry2018. w dniach 29.04-03.05.2018 rok

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.