*** W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od 12 marca 2020 roku wszelkie spotkania oraz zajęcia w naszym stowarzyszeniu "ATOL" zostają zawieszone do odwołania. ***

<br/

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od 12 marca 2020 roku wszelkie spotkania oraz zajęcia w naszym stowarzyszeniu "ATOL" zostają zawieszone do odwołania.

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.