*** W maju odbędzie się XXVIII na Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2019. Wyjazd 01.05.2019 roku (środa) o godz. 05:45 z parkingu za pawilonem handlowym "Merkury", powrót 05.05.2019 r wieczorem. Prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki *** W niedzielę 12.05.2019 roku o godzinie 18:00 odbędzie się Społeczność klubowa. Obecność obowiązkowa ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.