DOKUMENTY

- Porządek Walnego Zgromadzenia Spraw. - Wybor. - zobacz w --- lub w

- Protokół z Walnego Zebrania z dnia17.02.2013 r. --- zobacz w

- Aktualny KRS - K.S.R.A. "Atol" --- zobacz w

- Logo klubu "Atol" - zobacz w --- lub w

- Prawo o Stowarzyszeniach - zobacz w --- lub w

- Druk dokumentu z logo klubu "Atol" - zobacz w --- lub w

- Statut klubu "Atol" : - zobacz w --- lub w
Poradnik dla organizacji pozarządowych

- Poradnik NGO

- Nowe formularze KRS

- Jak działa walne zebranie stowarzyszenia (film)

- Zasady organizowania walnego zebrania stowarzyszenia

- Jak organizuje się i przeprowadza walne zebranie stowarzyszenia

- Protokoły, uchwały, wzór sprawozdania merytorycznego

- Wzory różnych umów